Közterület

30/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2007. (X.29.) MÖK rendelet szerint Mezőberény városban 2015. január 1. napján hatályba lépő díjszabása:
 

a)

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló homlokzati kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet /amennyiben reklám feliratot tartalmaz/ hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdető berendezés, hirdetési felületre, tájékoztató táblák, kerékpártároló Ft/m²/hó

590

(minden megkezdett m2 után)

b)

Egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozó helyek éves igénybevétele /parkolók/ Ft/db/év

7000

c)

Reklám-, cégzászló talapzatként, ill. oszloponként évente Ft/db/év

4485

d)

A 10 napon túli építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék és ideiglenes jellegű építmények elhelyezése (min.1000 Ft) Ft/m²/hó

300

(de legalább 1000 Ft)

e)

Alkalmi és mozgó árusításra, javítószolgáltató tevékenységre (időszakos jelleggel) Ft/m²/nap

350

f)

Film- és televízió felvételekre (amennyiben nem a város bemutatását szolgálja) Ft/nap

17500

g)

Vendéglátó ipari előkert (kerthelyiség) Ft/m²/hó

445

h)

Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése árurakodásra, idényjellegű raktározásra szolgáló terület Ft/m²/nap

900

i)

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, minimum 10 m2

Ft/m²/nap

350

j)

Kézből történő árusítás esetén mindig 1 m² terület elfoglalásával kell számolni Ft/m²/nap

400

k)

Mutatványos tevékenység, cirkusz /10000 m²/ Ft/nap

12000

l)

Teher és különleges járművek, valamint ezek vontatmányai elhelyezése járműszerelvényenként Ft/m²/hó

950

m)

Állandó jellegű közterület használat építési/létesítési engedéllyel épített állandó jellegű építmény Ft/m²/hó

350

n) Szöveges, mozgó hangos hirdetés Ft/nap                     5000
o) Mozgóbolti árusítás Ft/nap                     2800

Bérleti díjak:
 

a)

Elárusító asztal (Ft) havonta

610

 

évente

6060

b)

Csarnokon belüli egyéb terület (Ft/m2) havonta

900

c)

Csarnokon kívüli terület (m2) havonta

610

 

évente

6060

 

A bérleti díjak a helypénzt is tartalmazzák.

 

Kereskedők és viszonteladók az a-c./ pontokban feltüntetett díjak 200 %-át kötelesek megfizetni.”


Helypénz díjak:
 

a)

Elárusító asztalon történő árusítás esetén

Ft/asztal/nap

145

b)

Szabad területen, földön történő árusítás

esetén piaconként Ft/m2/nap

145

c)

Kereskedők és viszonteladók által sátrakkal, saját

hozott állvánnyal, asztallal, és járművel (annak szerelvényével) elfoglalt hely Ft/m2/nap

400

d)

Járműről történő árusítás 3,5 t vagy nagyobb teherbírású gépkocsiról Ft/nap

2200

Ft/hónap

12200
3,5 t –nál kisebb teherbírású tehergk., személygk, személygk utánfutó, lovaskocsi Ft/nap 1000
Ft/hónap 6000

 

Kereskedők és viszonteladók az a-b) pontban meghatározott díj 200 %-át kötelesek fizetni.

 

Mentes a díjfizetés alól a nyári iskolai szünidő alatt iskolás gyermekek által saját ruházat, játékok, használt könyvek nem kereskedelmi mennyiségben történő árusítása.”


Parkolási díj:
 

a)

Személygépkocsi Ft/nap

-

b)

Motorkerékpár Ft/nap

-

c)

Tehergépjármű 3,5 t vagy ennél nagyobb teherbírású tehergépkocsi Ft/nap

630

d)

Tehergépjármű 3,5 tonnánál kisebb teherbírású tehergépkocsi Ft/nap

320

e)

Utánfutó Ft/nap

185


Hirdetési díjak hirdetési helyenként, hirdető táblánként:
 

a)

2 hétre Ft

550

b)

4 hétre Ft

1040

c)

Hangos hirdetés 20 szóig Ft/bemondás

125

d)

Hangos hirdetés 20 szó felett Ft/szó/bemondás

10