Temető

Sírhelyek és temetői szolgáltatási díjak:

31/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2012. (II.28.) MÖK rendelet szerint Mezőberény városban 2015. január 1. napján hatályba lépő sírhely és temetői szolgáltatási díjak: (Ft)

I. Hozzátartozók, temetést megrendelők által fizetett díjak:


1. Sírbolthely díja (60 évre)
 

a)

3 személyes sírbolthely

94700

b)

6 személyes sírbolthely

108000

c)

9 személyes sírbolthely

128900

 

2. Sírhely díja (25 évre)
 

a)

A-8-as, A-9-es, B-7-es és a C-7-es parcella sírhelyei

aa)

szilárd burkolatú út menti soraiban és sírhelyein

61100

ab)

szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein

31700

ac)

minden más helyen

17600

b)

V-2 - V-7-es, D9-es, DE-8-as, F-8-as, G-8-as, H-8-as SZ1-es, SZ2-es parcellák sírhelyei

ba)

szilárd burkolatú út menti soraiban és sírhelyein

31700

bb)

szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein

26400

bc)

minden más helyen

17600

bd) SZ1, SZ2 parcellák sírhelyei: szociális parcellába csak szociális temetés keretében van lehetőség temetni. A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól     -

c)

közköltségen temethető sírhely

8300
d) gyermeksírhely A-4-es parcellában 0

e)

urnasírhely 7400

f)

minden további sírhely

fa.)

útmenti soraiban és sírhelyein 15200

fb.)

minden más helyen 10700

g)

előre megváltott sírhely díja 1.a), b), c) és 2.a), b), f), pontokban foglalt mindenkori sírhelyek kétszerese

h)

mélyített sírhely díja a mindenkori sírhely ár másfélszerese

i)

újra megváltás díja a mindenkori sírhely-úrnafülke árral azonosan

j)

megváltott sírhelyre urna rátemetés, urnafülkébe urna rátemetés, mellyel nem hosszabbodik meg a sírhely, urnafülke használati ideje és második urna elhelyezés

10700

k)

a hamvak szétszórása az arra kijelölt temetőrészen ingyenes  

 

3. Urnafülke használati díja (10 éves használat)
 

a)

első alkalommal és újra váltás 10 év után

31500

 

II. Építési, felújítási munkát végző vállalkozók - a temetkezési szolgáltatók kivételével által fizetendő díjak:

1. Temetőfenntartási hozzájárulás díj  (síremlék állítási munkák, sírtakarítás, sírmosás)

2500,-Ft/nap

 

III. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

 

1. Temetőszolgáltatási díj

A temetőben lévő közművek, létesítmények, a ravatalozó használatáért, valamint a hulladékszállításért, deponálásért összesen

13.000 Ft/elhunyt

2. Halott hűtési díj  (elhaltanként) 1500 Ft/nap

IV. Egyéb díjak:

1. Sírhely gondozás és takarítás díja (az intézmény szabad kapacitás függvényében)

Mindenkori külön megállapodás alapján

2. Reklámozási, hirdetési díj 4000 Ft/hó


Díjtételek az ÁFÁ-t tartalmazzák