Hír
Álláspályázat - gépjárművezető
2017. január 10. 14:38 | Szerző: Szerkesztő | Kategória: Hírdetmények

Városi Közszolgáltató Intézmény – Mezőberény                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Közszolgáltató Intézmény - Mezőberény

Városüzemeltetési gépkezelő/gépjárművezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

5650 Mezőberény, Békési út 17/B fsz. 1., illetve Mezőberény város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közterület-fenntartási munkák elvégzése, részvétel a téli síkosság-mentesítésben, hó eltakarításban, és egyéb, az intézmény tevékenységével összefüggő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • B kat. vezetői engedély,
 • Önállóság, terhelhetőség, jó munkabírás,
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • könnyű/nehézgépkezelői bizonyítvány,
 • létrás/emelőkosaras gépjármű kezelői bizonyítvány,
 • C-E kat. vezetői engedély.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes önéletrajz,
 • Vezetői engedély másolata,
 • Végzettségeket igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kutas Ferenc nyújt, a 70/400-2467-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Városi Közszolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Békési út 17/B fsz. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-11/2017., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési gépkezelő/gépjárművezető.  

§         Személyesen, a Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberény, Békési út 17/B fsz. 1. sz. alatti épületében Kutas Ferenc igazgatónak. A pályázatot ez esetben is zárt borítékban kell leadni, a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-11/2017., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési gépkezelő/gépjárművezető.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

 

 
« Vissza a hírekhez