Hír
Álláspályázat - Liget gondnok
2017. január 10. 14:40 | Szerző: Szerkesztő | Kategória: Hírdetmények

Városi Közszolgáltató Intézmény – Mezőberény                  

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Közszolgáltató Intézmény - Mezőberény

Liget gondnok

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő (napi 4 óra)

A munkavégzés helye:

Városi Liget, 5650 Mezőberény, Liget tér 1-3

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Liget és környezetének tisztántartása, parkgondozási feladatok, berendezési tárgyainak üzemeltetése, karbantartása, téli síkosság-mentesítés, hó eltakarítás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • 8 általános,
  • Önállóság, terhelhetőség, jó munkabírás,
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • könnyű/nehézgépkezelői bizonyítvány
  • létrás/emelőkosaras gépjármű kezelői bizonyítvány
  • motorfűrész kezelői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes önéletrajz,
  • Végzettségeket igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kutas Ferenc nyújt, a 70/400-2467-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Városi Közszolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Békési út 17/B fsz. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-10/2017., valamint a munkakör megnevezését: liget gondnok.  

§         Személyesen, a Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberény, Békési út 17/B fsz. 1. sz. alatti épületében Kutas Ferenc igazgatónak. A pályázatot ez esetben is zárt borítékban kell leadni, a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-10/2017., valamint a munkakör megnevezését: liget gondnok.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

 

 

« Vissza a hírekhez