Hír
Pályázati felhívás önkormányzati helyiség bérbevételére
2017. április 13. 16:01 | Szerző: Szerkesztő | Kategória: Hírdetmények

A Városi Közszolgáltató Intézmény a következő helyiséget hirdeti meg bérbevételre:


1. A helyiség címe, műszaki jellemzői:

5650 Mezőberény, Tessedik tér 1. sz. alatti „Strandbüfé” megnevezésű, 30 m2 alapterületű helyiség. Rendelkezésre álló közművek: villamos energia, ivóvíz, szennyvíz. Az ingatlan jelenleg az alábbi felszerelési tárgyakkal rendelkezik:

 • 1 db mosogatószekrény (mosogatórésszel)
 • 1 db mosdókagyló,
 • 1 db mosogató,
 • 1 db villanybojler,
 • 1 db wc csésze.

2. A helyiség bérleti díja:

A helyiség induló bérleti díja: 60.000,- Ft/hó, mely a közüzemi díjakat nem tartalmazza. A közüzemi díjak a bérlet időtartama alatt a bérlőt terhelik.

A szerződést a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánló pályázóval kell megkötni. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a fürdő szempontjából előnyösebb szakmai program.

A helyiségben bármely vendéglátó-ipari tevékenység végezhető.

 

3. A helyiségbérlet időtartama

2017. május 15-től 2017. szeptember 17-ig (eltérő időszakra pályázni nem lehet). A szerződést 30 napos felmondási idővel bármely fél felmondhatja.

 

4. Pályázati feltételek:

Egyértelmű ajánlat benyújtása, mely tartalmazza a megajánlott bérleti díjat, amelyet számmal és betűvel is le kell írni (eltérés esetén a betűvel leírt összeget fogadja el a pályáztató), valamint a részletes szakmai programot.

Pályázatot nyújthat be bármely természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az általa a szakmai programban ismertetett tevékenység végzésére jogosult, valamint Mezőberény Város Önkormányzatával szemben nincs tartozása.                                                      

 

5. A pályázat elbírálása:

Az elbírálás szempontja a bérleti díj mértéke. Előnyben részesül az a pályázó, aki szakmai programjában a bérlemény célzott funkcióját a fürdő szempontjából előnyösebben határozza meg.

 

6. A pályázat benyújtása:

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28. 10:00 óra

A pályázatot zárt borítékban kell leadni a Városi Közszolgáltató Intézmény (5650 Mezőberény, Békési út 17/B. fsz. 1.) címére személyesen, vagy postai úton.  A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat helyiség bérletére".

A bérbeadásról a döntést az intézményvezető hozza meg.

 

További információ kérhető a 20/806-0200-as telefonszámon Kutas Ferenc igazgatótól. A helyiség előre egyeztetett időpontban a pályázat benyújtásának határidejéig megtekinthető.

 

7. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám (egyéni vállalkozói igazolvány szám), telefonszám,
 • a pályázó ingatlanbérlettel kapcsolatos céljait, elképzeléseit,
 • a pályázó által a szakmai programban meghatározott tevékenységek folytatására feljogosító engedélyének másolatát,
 • Mezőberény Város Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak Mezőberény Város Önkormányzatával szemben tartozása nincs,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

8. Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtják be,
 • a pályázat a felhívásban meghatározott induló bérleti díjnál alacsonyabb díjat tartalmaz,
 • az ajánlat egyéb módon nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Mezőberény, 2017. április 13.

« Vissza a hírekhez